Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Regionarbete 2016-17

 

Symbolföreningen skall utgöra ett forum, för dem som är intresserade av symbolterapi och symbolpedagogik och som använder de symboliska uttrycksmöjligheterna i sin yrkesutövning och/eller i sitt liv för övrigt.

Föreningen vill verka för nätverksbyggande i regioner över Sverige och mellan medlemmar med liknande intressen.
Vi är runt 110 medlemmar som finns och syns på hemsidan, på Facebook och kan nås via mail. Tag vara på möjligheterna att träffas och lära känna fler symbolare. Upptäck värdet av att samlas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Varför inte mötas utan större åtaganden; hos varandra, på ett bibliotek eller café.

I Region Väst har man formulerat att nätverksarbete inom regionen kan ge:

- Konkret utbyte av erfarenheter och idéer
- Känsla av gemenskap och samhörighet
- Professionell samverkan om kurser och seminarier samt marknadsföring
- Workshops av oss själva för varandra
- Tydliggöra och synliggöra symbolpedagogik och -terapi

 

Regionkarta och kontaktuppgifter 2016-17

 

 

 

Goto Top