Styrelsen - vald 2017-10-07 -- 2018-10-26

Ordförande
Helen Kémi, JÄMSHÖG/LINKÖPING
helen.kemi(at)folkbildning.net
070-588 6588

Astrid

Ordförande
Astrid Ståhlberg, SUNDBYBERG
astrid(at)astridstahlberg.se
08-26 76 06, 070-642 7177

Facebook - Hemsida
Annelie Vernersson, JAKOBSBERG
annelie.vernersson(at)gmail.com
073-142 0653


Facebook - Hemsida

Malou Thorman, GÖTEBORG
malou(at)livlustbalans.se
070-949 47421
Dorothy Been 0085

Medlemskontakt, Kassör
Dorothy Béen, ENSKEDE
symbol(at)symbolforeningen.se
076-009 1424


Ledamot
Agneta Krantz, VIMMERBY
agneta.krantz(at)svenskakyrkan.se

---------------

Ingela Nyström

Region Väst Kontakt
Ingela Nyström, GÖTEBORG
ingelamaj.nystrom(at)gmail.com
073-7413 169

Helena N 3
Region Väst "Kusin"kontakt
Helena Nilsson, KUNGÄLV
evahelena.nilsson(at)gmail.com
070-293 5941

Region Östergötland Kontakt
Marie-Louise v Malmborg, ÖDESHÖG
helanderorelse(at)hotmail.com
076-848 3911

- - - - -

Mia A

Region Syd Kontakt
Mia Maria Andersson, MALMÖ
miamar07(at)yahoo.com
070-285 1383

Valberedare
Annika Weman
annika.weman(at)hotmail.se
070-910 3669

Valberedare
Ingrid Billing Hansson
ibill_hans
(at)yahoo.se
070-554 6463

- - - - -

Revisor
Eva Gunnarsson
evgunna(at)hotmail.com
073-957 3580

Revisorssuppleant
Sigrid Arrhenius
sigrid.arrhenius
(at)gmail.com
073-655 0012

Astrid Ståhlberg, Sundbyberg: Arbetar i eget företag och använder mig ofta av symboler. Bilden har jag utvecklat mest och är agent för Photolangage, en fransk bildpedagogik. Bevakar symbolarbete internationellt och utbildar Kreativitetspedagoger. I kyrkor har jag uppdrag som "BILD och BIBEL" eller Retreater. "Entreprenörskap och Kreativitet" är ett nygammalt ämnesområde för mig som har aktualiserats på nytt.

Dorothy Béen, Stockholm: I styrelsen 1992-2018 som Medlemsansvarig, Kassör mm. Har arbetat som psykologkonsult och egen företagare sedan 1985 med inriktning på personalutveckling, utbildning och handledning. Jag har nu mest uppdrag som en slags livscoach. Vad jag kan minnas alltid använt mig av symboliskt tänkande, bildspråk och metaforer i mitt sätt att förklara och förstå tillvaron. Tycker om att uttrycka mig genom collage. Ser symboler som ett sätt att ge laddning åt det som händer oss. Positivt laddat symbolmaterial är berikande och kan återanvändas som energikälla. Negativt laddade sammanhang stör och binder energi och där kan man behöva hjälp/terapi för att den destruktiva kraften ska bli urladdad.

Jag vill i föreningen verka för att sprida och vidareutveckla metoder för hur man kan få kontakt med och arbeta med symbolladdat material. Vill att vi ska använda föreningen för att bygga nätverk, marknadsföra våra kompetenser och inspirera varandra att utveckla oss själva och andra i att kommunicera mera med symbolspråk både i arbetet och livet i övrigt.

Månadens medlem mars 2014

Annelie Vernersson

Månadens medlem februari 2014


Malou Thorman

Månadens medlem oktober 2012

Marie-Louise von Malmborg

Månadens medlem april 2012

Ingela Nyström, Göteborg. I styrelsen 2013-2016. Kontaktperson för region Väst.

Är dipl. Psykosyntesterapeut sedan 2010, utbildad vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg och har därefter gått utbildning i ”Storytelling som läkande kraft” och symbolpedagogutbildning för Maj och Åke Högberg. Jag har ett företag som heter Damara där jag bl.a. har enskilda samtal, symbolmåleri, är berättare och handleder och fortbildar waldorfförskollärare.


Min bakgrund har jag som pedagog på waldorfförskolan och det var där som jag först medvetet kom i kontakt med den imaginativa världen; att se, lyssna och uttrycka sig i bilder och symboler. Barnen genom leken, rörelsen, målningar och teckningar och vi pedagoger genom att berätta sagor, ha rörelse- och danslekar, skapa årstidsbord och gestalta födelsedagar och årstidsfester.

Att spegla barnen och föra deras talan och att i arbetet med vuxna hitta tillbaka till det lilla barnets glädje och kreativitet är min mission.

Mia Maria Andersson, Malmö. I styrelsen 2012 - 2016. Kontaktperson för region Syd.


Symbolpedagog (Hera) Fil.kand litteratur, Jung psykologi. Dramapedagog. Jag har senaste åren använt symboliska verktyg i förskola och bibliotek. Där jag mycket använt mig utav berättande och drama på många olika sätt.
Berättande och berättelser är något som jag brinner extra för! Jag ser symbolarbetet mycket som att vi samlas kring elden igen och där kan vi dela våra erfarenheter av att vara människa. Det kan också vara att mötas i det lekfulla, i en dans eller lek! Som ett sätt att få ännu mer syn på oss själva. Naturen är också en mycket viktig inspiration i mitt symbolarbete! Ser det som så viktigt att arbeta med att stärka kontakten med naturen.

Jag vill arbeta för att få igång en region Syd. Där vi kan ses och inspireras och stärka varandra och få våra fantastiska symbolredskap än mer synliga! Föreningens kontaktperson för "kusin"träffar och Lika-Olika-dagar i Skåne-området.

Helena Nilsson, Kungälv. I styrelsen 2013-2015. Utbildad och arbetar som psykosyntesterapeut – coach, symbolpedagog och förskolelärare. Mitt hjärta finns på en förskola i Göteborg där jag driver ett projekt som handlar om att utvecklas med symboler, målning och kreativt skapande. Jag har nu äntligen en lokal i Kungälv där jag håller kurser och har terapi med symboliska metoder.

Jag ser symbolarbete som en möjlighet att synliggöra vårt inre unika landskap och visdom. Det ger också läkning och livskraft. Jag är föreningens kontaktperson för "kusin"träffar och Lika-Olika-dagar i Göteborg.


* * * * * *

Tidigare i styrelsen:


Ingrid Billing Hansson, Stehag i Skåne
:
I styrelsen 2012-2016. Jag driver egen verksamhet i ”AI ateljén i Stehag” sedan 2009. Jag har kurser och workshops i Symbolarbete och Vedic Art. I Symbolarbetet arbetar jag med måleri, skulptur, skrivande, meditation, visualisering, drömmar, rörelse, musik och berättande. Allt med fokus på den personliga utvecklingen. I Vedic Art leder jag målerikurser som bygger på de 17 principerna, som har till uppgift att väcka våra inneboende kunskaper om såväl måleri som om livet. Jag är sedan 1984 utbildad bibliotekarie och arbetar för närvarande halvtid på Höörs bibliotek.

I föreningen vill jag bland annat verka för att få igång ett nätverk i Syd. Det är också min förhoppning att vi skall få möjlighet att ha någon träff per år i regionen för att inspirera och stötta varandra i vår ”Symbol”-verksamhet. Jag ser fram emot detta nya symbolår med spänning.

Månadens medlem juni 2012

Karin Axzell Nymark, Ingarö: Ordförande 2013-2015.

Utbildad symbolpedagog på Symbolon Roslagen, Väddö fhs och diplomerad coach via Psykosyntesförbundet (där man använder symbolspråket genom hela utbildningen). Har jobbat inom ekonomi- och verksamhetsstyrning sedan 90-talet, konsultat i 13 år och haft eget företag i 10 år. Idag har jag en anställning som Controller med ekonomiansvar inom Svenska Kyrkan.

Jag har ett speciellt intresse för frågor som berör tillväxt på olika nivåer och jag menar att all sund tillväxt börjar hos individen själv. Pedagogik blir en viktig del i mina olika roller och jag uppskattar lek och gestaltning av bilder med alla de tekniker som symbolspråket tillhandahåller. Speciellt kanske metaforer, som beskriver ett tillstånd på ett tillsynes obesläktat vis, men kan bli så himla träffsäkert.

Glädjande ser jag fram emot att vara med att på ett öppet sätt bidra och inspirera i arbetet att sprida symbolspråkets användbarhet vidare. Extra spännande med fokus på ceremonier och ritualer, som jag ser som en viktig aspekt i allt arbete med tillväxt. Rutiner och ritualer kan fylla behov av trygghet och glädje, skapa utrymme för återhämtning och gör oss starkare för att möta det oväntade!

Månadens medlem april 2013

Eva Lillqvist, Västerås: I styrelsen 2012-2014. Jag är utbildad symbolterapeut (2011), Hypnoterapeut (2012), fil.kand.Psykologi (2012), fil.mag Informatik (2002), musiklärare (1986), jobbar som kyrkomusiker och har egna företaget CreateLife på groddning.

I symbolarbetet vill jag slå vakt om flummet som är en viktig ingrediens i kreativitet och synliggöra dess förtjänster för oss som samhällsmedborgare i en global konkurrens. Ett stort antal ord och begrepp som kan kopplas till det som sägs vara flum är även viktiga ingredienser i symbolarbetet: tolkning, förståelse, förändring, mångtydighet, skillnad, osäkerhet, mjuka värden, vekhet, bräcklighet, svårbegriplighet, oredighet, personlig utveckling, personlighetshetsutveckling, likvärdighet, produktion.

Elena Wallén Björkenäng, Södertälje: Ordförande 2009-2013. Är egen företagare och väver in symbolpedagogikens tekniker med coachning och mötesfacilitering när jag arbetar med ledarskaputveckling och personlig utveckling. Mina kunder finns både i näringslivet och bland privatpersoner. Jag tycker det är fantastiskt kul att arbeta på både individ och gruppnivå med att locka fram drivkraften till förändring och utveckling. Vet inte riktigt hur jag lyckades innan symbolvärlden öppnades för mig. Nu känns det så självklart att måla, visualisera m m.

Jag hoppas att föreningen kan sporra, inspirera och utveckla inte bara oss som redan är aktiva symbolarbetare utan även öppna nya dörrar och ögon för andra så att vi på så sätt sprider tankarna vidare.

Månadens medlem oktober 2013

Yvonne Borgström, Sölvesborg. I styrelsen 2014-2015. Utbildad i symbolarbete hos Symbolon Terranova, Mönsterås. Jag har en blandad bakgrund som dekoratör i eget företagande, 3-årig konstnärsutbildning, utbildad i psykiatri 80p BTH i Karlskrona. EQ-painting coach, Mandala-målare. Sedan 2000 arbetar jag på Jämshögs Folkhögskola som pedagog i den Social-Pedagogiska utbildningen, samt på kulturkursen NEO, en 3-årig kulturutbildning för vuxna med funktionshinder.

Det är min övertygelse att Symbolen och dess kraft/språk/metoder tillsammans med HKS (humanistiskt kognitivt synsätt) är fruktbart i den personliga utvecklingen mot ett tryggare Jag i mötet med ett Du.

Camilla Wiktorsson Sand, Östersund. I styrelsen 2010-2013. Jag arbetar som familjebehandlare på ett HVB hem för omhändertagna ungdomar mellan 11-15 år. Där använder jag symbolpedagogiken och tillsammans med ungdomarna försöker vi hitta de symbolspråk som de själva trivs att utrycka sig i. Jag inspirerar dem att hitta sin symbol dialekt ex. skriva, måla, läsa, dansa. Allt för att de ska få med sig verktyg att själva rensa en del i sitt inre. Hitta de kanaler som gör deras liv mer greppbart och möjligt att hantera. Jag erbjuder även inspirations seminarium för föräldrar och pedagoger inom barnomsorg och skola. I arbetet med att se på sig själv som förälder eller som pedagog kommer de symboliska verktygen väl till pass. Sagor och berättelser är en gren som ligger mig varmt om hjärtat.

I föreningen vill jag verka för nätverksbyggen och den fantastiska fortbildning vi kan ge varandra. Jag vill också sprida symbolspråken utanför oss "invigda". Tvätta bort "flumstämpeln" och inspirera till en bredare användning av dessa fantastiska, universella redskap.

Månadens medlem juli 2013


Marie Kattilakoski, Floda i Västergötland: Ledamot i styrelsen 2012-2013 och ansvarig för region Väst. Bor i Floda strax utanför Göteborg. I min utbildning i psykosyntes, frigörande dans och symbolpedagogik upptäckte jag mina egna symboler och vad de betyder för mig. Det blev en inre resa där jag lärde känna mig själv, fick ökad medvetenhet och lättare tillgång till min vilja och livskraft.


Jag vill sprida kunskapen om symboler som ett kraftfullt verktyg för självkännedom och personlig utveckling. På Solkattens självhjälpshus i Göteborg har jag Prova på kurser i Symbolarbete och är också igångsättare och stöd i Självhjälpsgrupper. Som ansvarig för region väster vill jag verka för ett fortsatt bra samarbete, att vi tillsammans kan skapa en känsla av gemenskap och att vi får ett givande utbyte av erfarenheter och idéer i symbolarbetet.

Tine Winther, Göteborg: Suppleant i styrelsen 2011-2012. Jag är en öppen och positiv person som gärna tar emot nya utmaningar. Jag försöker lära av mina misstag och ser dem hellre som spännande erfarenheter än som misslyckanden. Har sedan 1994 arbetat med utbildning, inom mental träning och personlig utveckling.


Mitt symbolarbete rör sig kring berättande, jag använder sagor, myter, legender och personliga historier tillsammans med bild, i mitt arbete som coach inom Samordningsförbundet. Jag är dessutom ordförande i Berättarnät väst som arbetar för det muntliga berättande i alla dess former. Jag jobbar för den starka närvaro och kontakt som uppstår mellan berättare och publik.


För mig är nätverkande A och O. Jag vill i föreningen vara
med och verka för att bygga nätverk och inspirera till symbolarbete i alla sammanhang, skapa glädje med kreativitet.

Charlotta Johnsson, Göteborg. Ledamot i styrelsen 2010-2012. Ansvarig för region Väst. Jag brinner för personlig utveckling och arbete med symboler. Vill i styrelsen skapa förutsättningar för att vi ska kunna inspirera varandra och utöva symbolarbete tillsammans. Ser också föreningen som en möjlighet till gemensam fortbildning samt sprida symbolernas betydelse till omvärlden.

Jag har en bakgrund inom personal-, organisations- och ledarutveckling i näringslivet. Arbetar i egen regi med symbolarbete och coaching. Var för sig eller i kombination då metoderna kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Har länge arbetat med att föra in nya former av pedagogik och nya metoder för lärande i olika utbildningssituationer i näringslivet. Detta handlar ofta om symbolarbete. Symbolarbete skapar ett större djup och meningsfullhet samt större förutsättningar för insikter och förståelse än mer traditionella utbildningsmetoder. Är djupt fascinerad och ödmjuk inför den kraft och vishet som finns bakom våra symboler i symbolarbete.

Goto Top