Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Vad gör vi?

 

 

Symbolföreningen - terapi och pedagogik

 

är en öppen, idéell och opolitisk sammanslutning, som skall verka för utbildning, vidareutveckling och utbredning av symbolterapi, symbolpedagogik och andra sätt att arbeta med symboler.

 

 

Föreningen bildades 1992 av och för dem som genomgått utbildning i symbolterapi eller symbolpedagogik anordnad av Åke Högberg, Symbolon AB, Göteborg. Även andra med liknande bakgrund som är intresserade av symbolarbete är välkomna att bli medlemmar. Föreningen har år 2017 omkring 120 medlemmar spridda över hela Sverige. 

Symbolutbildning anordnas nu i flera regioner i landet. Läs mer

 

 

Denna webbplats vill både vara en mötesplats för föreningens medlemmar och medverka till kontakt med andra som är intresserade av symboliska uttrycksmetoder.

 

Symbolföreningen skall utgöra ett forum, där människor som är intresserade av symbolterapi och symbolpedagogik samt använder symbolarbete i sin yrkesutövning kan samlas och utbyta erfarenheter och kunskap.

 

Föreningens verksamhet skall bidra till:

 

- att samla och sprida information om olika former av symbolarbete

 

- att utveckla symbolterapi och symbolpedagogik som metod och teori för människors personliga utveckling.

 

- att samla och sprida erfarenhet och kunskap om hur olika symboliska uttryckssätt kan berika och fördjupa terapeutiska och pedagogiska verksamheter

 

- att medverka till att sprida information om olika utbildningar i symbolarbete

 

VERKSAMHET

 

Symbolföreningen arrangerar och förmedlar kontakter till kurser och studiedagar, stöder nätverksbyggande i regioner över Sverige och mellan medlemmar med liknande intressen samt håller kontakt med symbolintresserade och medlemmarna genom hemsida, Facebook och maillista.

 

På Facebook:
Symbolföreningen - ringar på vattnet för alla

Symbolföreningen - insidan för medlemmar

 

Verksamhetsberättelse för 2016. Läs här

Verksamhetsberättelse för 2015. Läs här

Verksamhetsberättelse för 2014. Läs här

Verksamhetsberättelse för 2013. Läs här

Verksamhetsberättelse för 2012. Läs här

 

Goto Top